En 4º ESO, iniciamos o estudio da Historia contemporánea, a partir de 1770,unha serie de procesos revolucionarios transformaron Europa: Independencia norteamericana, R.F, o periodo napoleónico e a Restauración, e por último o Liberalismo e Nacionalismo.

Monólogo sobre Napoleón

Monólogo sobre la Independencia americana