PRAZAS DISPONIBLES CURSO

2023/2024

CURSO PRAZAS
3 ANOS 6 plazas
4 ANOS 13 plazas
5 ANOS 7 prazas
1º PRIMARIA 0 prazas
2º PRIMARIA 2 prazas
3º PRIMARIA 0 prazas
4º PRIMARIA 0 prazas
5º PRIMARIA 6 prazas
6º PRIMARIA 0 prazas
1º ESO 3 prazas
2º ESO 1 praza
3º ESO 4 prazas
4º ESO 13 prazas

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

DATA ACCIÓNS
1 ao 20 de marzo Prazo para a presentación de solicitudes (ED550B)
Do 21 de marzo ao 3 de abril Prazo para a presentación de documentación xustificativa
25 de abril Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos
15 de maio Publicación das listaxes definitivas
Do 20 ao 30 de xuño Formalización da matrícula para Ed. Infantil e Primaria
Do 23 de xuño ao 7 de xullo Formalización da matrícula para Ed. Secundaria

NOTA INFORMATIVA

Lembrámosvos que para cada alumno/a so se pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE DE ADMISIÓN no Centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción levará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Tendo garantida a permanencia no Centro, si presenta solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe. e asinar unha renuncia da reserva de praza.

  • Área de influencia: Nigrán
  • Área limítrofe: Baiona, Gondomar e zona 11 de Vigo.

CRITERIO COMPLEMENTARIO

Según DOG do 15 de marzo de 2013, Orde do 12 de marzo, Decreto 254/2012 do 13 de decembro, o Consello Escolar reunido o 25 de febreiro de 2016, outorga como punto do criterio complementario , e se mantén ata a actualidade, ser antigo/a alumno/a do Colexio. Para acreditalo será necesario presentar o título obtido, Libro de Escolaridade ou calquera documento válido que acredite que estivo matriculado/a no Centro.