1 ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
 luns 29-nov. HISTORIA L. GALEGA L. CAST./PLÁS. MAT. / ARTES
martes 30 MATEM. INGLÉS MATEM. BIOLOX.
mércor 1 dec. INGLÉS L.CASTELÁ BIOL./TECN. L. GALEGA
xoves 2 FRANC/PLÁST Hª / TECN. MÚS / F&Q F&Q
venres 3 L. CASTELÁ FRANCÉS L. GALEGA FRANC – LAT
xoves 9 BIOLOX. MÚS. /MAT. HISTORIA L. CASTELÁ
venres 10 L. GALEGA ED. FÍSICA INGLÉS/ E. FÍS INGLÉS
luns 13 ED. FÍSICA F&Q FRANCÉS/CC HISTORIA

RECUPERACIÓNS XANEIRO:

LUNS 10: ED. PLÁSTICA

MARTES 12: BIOLOXÍA

XOVES 20: HISTORIA