ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2023-24

CUADRO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2º TRIMESTRE 2023-24

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  2023-2024

GRUPOS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES HORARIO
INFANTIL OBRADOIRO OBRADOIRO

INGLÉS

TEATRO (5 ANOS)

PATINAXE (5ANOS)

OBRADOIRO

BALLET E DANZA ESPAÑOLA

JUDO (4 E 5 ANOS)

OBRADOIRO

INGLÉS

PREDEPORTE

DE OUTUBRO

A MAIO

DE 15:20-17:00

1º PRIMARIA ESTUDO

MÚSICA E MOVEMENTO

ESTUDO

TEATRO

PATINAXE

ESTUDO

BALLET E DANZA ESPAÑOLA

JUDO

DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

INGLÉS
2º PRIMARIA ESTUDO

MÚSICA E MOVEMENTO

INGLÉS ESTUDO

BALLET E DANZA ESPAÑOLA

JUDO

DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

SURF

XOGOS E DEPORTES

PATINAXE

3º PRIMARIA DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

ESTUDO

TEATRO

ROBOTIX

PATINAXE

ESTUDO

BALLET E DANZA ESPAÑOLA

JUDO

INGLÉS SURF

XOGOS E DEPORTES

4º PRIMARIA DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

ESTUDO

TEATRO

ROBOTIX

BAILE MODERNO

INGLÉS

 

ESTUDO

ORATORIA E DEBATE

SURF

XOGOS E DEPORTES

PATINAXE

5º PRIMARIA INGLÉS ESTUDO

ROBOTIX

BAILE MODERNO

DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

ESTUDO

ORATORIA E DEBATE

SURF

XOGOS E DEPORTES

6º PRIMARIA INGLÉS

 

ESTUDO

ROBOTIX

BAILE MODERNO

DEPORTE:

FÚTBOL

BALONCESTO

ESTUDO

ORATORIA E DEBATE

SURF

XOGOS E DEPORTES

ESO ESTUDO

INGLES FIRST

ROBOTIX

BAILE MODERNO

ESTUDO

INGLÉS PET

INFENTO

ESTUDO

INGLÉS KET

INVESTIGACIÓN ORATORIA E DEBATE

SURF

BALONCESTO

As actividades en negriña son gratuitas.

O Colexio, coa colaboración de APACE, ofrece un deporte gratuito por etapa. Para aquelas familias que non pertenzan ao APACE este terá o custo correspondente á parte subvencionada pola asociación.